PLan23 to wiedza i umiejętności
wspomagające praktyków planowania przestrzennego.

Jakub Makarewicz

Tomasz Giętkowski

Warsztaty | Wprowadzenie do GIS przez QGIS

Darmowy, otwarty kurs QGIS. Celem kursu jest zrozumienie podstaw GIS i pozyskanie umiejętności swobodnego poruszania się w oprogramowaniu QGIS...

Warsztaty | Wprowadzenie do projektowania planu ogólnego w QGIS

Warsztaty pozwalają uzyskać umiejętności swobodnej pracy z QGIS w kontekście analiz przestrzennych i projektowania planu ogólnego...

GIS w samorządzie

Mapa batymetryczna projektowanego zbiornika retencyjnego Na marginesie prac projektowych powstają takie perełki, jak mapa batymetryczna projektowanego zbiornika zaporowego w gminie Lubowidz na...

Procedura uchwalania Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego Q&A

Artykuł opisuje jakie kroki należy wykonać, aby uzyskać zintegrowany plan inwestycyjny...

Zintegrowany Plan Inwestycyjny Q&A

Artykuł opisuje czym jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Pytania i odpowiedzi o zintegrowanym planie inwestycyjnym...

Warsztaty | Prawo zagospodarowania przestrzennego w okresie przejściowym | Pruszków 28.02.2024

Stosowanie ustawy o planowaniu przestrzennym w okresie przejściowym WARSZTATY 28 lutego Pruszków Dziękujemy za spotkanie! Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach poświęconych funkcjonowaniu...

Warsztaty | Dane i narzędzia w planowaniu przestrzennym | Jesień 2023

Co zyskasz dzięki warsztatom? Umiejętność posługiwania się narzędziami cyfrowymi w procesie kształtowania przestrzeni staje się kluczowa. Zapraszamy na cykl szkoleń towarzyszących konferencji PLan23...

Konferencja | Toruń październik 2023

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji. Zapraszamy do przeglądania galerii i programu spotkania...