PLan23 | Planowanie przestrzenne w praktyce

logo_web_small_1

Konferencja i warsztaty praktyków planowania przestrzennego

Czy to spotkanie jest dla Ciebie?

Jesteśmy za progiem dużych zmian w planowaniu przestrzennym. Czas zatem przejść do konkretów. Zaprosiliśmy wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, aby w przystępny i kompetentny sposób przygotowali Państwa do stawienia czoła nowym wyzwaniom.

PLan23 to wiedza, dyskusja, umiejętności i narzędzia.

PLan23 to konferencja w Toruniu i warsztaty on-line wspierające Państwa działania.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Jakub Makarewicz

Tomasz Giętkowski

26 października 2023

9:00 - 17:00

Program konferencji

Wiedza & Dyskusja 

Współczesne wyzwania planowania przestrzennego

Paweł Gulewski – Zastępca Prezydenta Torunia

Cele reformy prawa zagospodarowania przestrzennego

prof. Tomasz Brzezicki, UMK

Jak się przygotować do uchwalenia Planu ogólnego gminy

Jakub Makarewicz

Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu

Tatiana Tymosiewicz

Czym są zintegrowane plany inwestycyjne i jakie przynoszą korzyści

dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Rozwój odnawialnych źródeł energii w kontekście reformy planowania przestrzennego

Filip Sokołowski

Przed ekran czy na spacer - nowe formy i obowiązki konsultacji społecznych

dr Tomasz Giętkowski

Przepisy przejściowe

Tatiana Tymosiewicz

Umiejętności & Narzędzia

Potencjał QGIS w projektowaniu obiektowym APP

Grzegorz Górniak

Dane przestrzenne APP

Karol Tomczyk

Warsztaty on-line

październik - grudzień 2023

Prelegenci

prof. Tomasz Brzezicki, prof. UMK

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego UMK, radca prawny, w latach 2001-2014 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych.

Tatiana Tymosiewicz

Prawniczka, wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, główna specjalistka GDDKiA i CPK Sp. z o.o., współautorka rozwiązań prawnych w zakresie planowania przestrzennego, inwestycji, gospodarki nieruchomościami, ochrony krajobrazu, środowiska, przyrody, prawa wodnego oraz zamówień publicznych.

dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Radca prawny, od kilkunastu lat reprezentuje administrację w sądach administracyjnych, specjalizuje się w procesie inwestycyjno-budowlanym, współautorka komentarzy do ustaw.

Filip Sokołowski

Urbanista, specjalizuje się w urbanistycznej obsłudze projektów OZE, wieloletni twórca serwisu urbanistyka.info, właściciel Fabryki Przestrzeni oraz Ubran Consulting, autor licznych artykułów i komentarzy na temat planowania przestrzennego i OZE.

Jakub Makarewicz

Urbanista, specjalista ochrony środowiska, ekspert w zakresie systemów informacji przestrzennej, autor i współautor opracowań, ekspertyz i publikacji, twórca koncepcji wdrożeniowych, kierownik projektów, współwłaściciel spółki Geofabryka Sp. z o.o.

Grzegorz Górniak

Geoinformatyk, kierownik projektów, specjalista przetwarzania geodezyjnych i branżowych baz danych przestrzennych dla administracji i przedsiębiorstw, wdrożeniowiec voxly.pl.

Karol Tomczyk

Geoinformatyk, kierownik zespołu wsparcia voxly.pl, specjalista przetwarzania danych przestrzennych aktów planowania.

dr Tomasz Giętkowski

Geoinfomatyk, analityk systemowy, projektant aplikacji voxly.pl, ekspert w zakresie systemów informacji przestrzennej, autor i współautor opracowań naukowych i użytkowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, współwłaściciel spółki Geofabryka Sp. z o.o.