Warsztaty | Prawo zagospodarowania przestrzennego w okresie przejściowym | Pruszków 28.02.2024

Stosowanie ustawy o planowaniu przestrzennym w okresie przejściowym

WARSZTATY

28 lutego Pruszków

Dziękujemy za spotkanie!

Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach poświęconych funkcjonowaniu decyzji o warunkach zabudowy, planom ogólnym i miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego w okresie działania przepisów przejściowych.

Panel debaty

9:00 Rozpoczęcie spotkania

W spotkanie wprowadzi Państwa debata ekspertów, która stanie się kanwą do ponad trzygodzinnej, bezpośredniej dyskusji i odpowiedzi na Państwa pytania

Tatiana Tymosiewicz

Prawniczka, wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, główna specjalistka GDDKiA i CPK Sp. z o.o., współautorka rozwiązań prawnych w zakresie planowania przestrzennego, inwestycji, gospodarki nieruchomościami, ochrony krajobrazu, środowiska, przyrody, prawa wodnego oraz zamówień publicznych.

prof. Tomasz Brzezicki

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego UMK, radca prawny, w latach 2001-2014 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych.

Panel pytań i dyskusji

10:45 – 14:00
Dyskusja z przerwami kawowymi

Spotkanie prowadzi

Jakub Makarewicz

Urbanista, specjalista ochrony środowiska, ekspert w zakresie systemów informacji przestrzennej, autor i współautor opracowań, ekspertyz i publikacji, twórca koncepcji wdrożeniowych, kierownik projektów, współwłaściciel spółki Geofabryka Sp. z o.o.