Konferencja | Toruń październik 2023

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji. Zapraszamy do przeglądania galerii i programu spotkania.

Toruń
26 października 2023

Konferencja i warsztaty praktyków planowania przestrzennego

Serdecznie dziękujemy za spotkanie.
Zapraszamy na kolejną edycję wiosną 2024!

Dla kogo było spotkanie ...

Jesteśmy za progiem dużych zmian w planowaniu przestrzennym. Czas zatem przejść do konkretów. Zaprosiliśmy wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, aby w przystępny i kompetentny sposób przygotowali Państwa do stawienia czoła nowym wyzwaniom.

PLan23 to wiedza, dyskusja, umiejętności i narzędzia.

PLan23 to konferencja w Toruniu i warsztaty on-line wspierające Państwa działania.

26 października 2023

9:00 - 17:00

Program konferencji w 2023 r.

Wiedza & Dyskusja 

9:00 Rozpoczęcie spotkania

Współczesne wyzwania planowania przestrzennego

Paweł Gulewski – Zastępca Prezydenta Torunia

Cele reformy prawa zagospodarowania przestrzennego

prof. Tomasz Brzezicki, UMK

Jak się przygotować do uchwalenia Planu ogólnego gminy

Jakub Makarewicz

11:00 Dyskusja i przerwa kawowa

Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Tatiana Tymosiewicz

Czym są zintegrowane plany inwestycyjne i jakie przynoszą korzyści

dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Rozwój odnawialnych źródeł energii w kontekście reformy planowania przestrzennego

Filip Sokołowski

13:30 Dyskusja i lunch

Przed ekran czy na spacer - nowe formy i obowiązki konsultacji społecznych

dr Tomasz Giętkowski

Przepisy przejściowe

Tatiana Tymosiewicz

Umiejętności & Narzędzia

Potencjał QGIS w projektowaniu obiektowym APP

Grzegorz Górniak

Dane przestrzenne APP

Karol Tomczyk

17:00 Zakończenie obrad

Warsztaty on-line

październik - grudzień 2023

Prelegenci

Paweł Gulewski

Zastępca Prezydenta Torunia, Inicjator budżetu obywatelskiego w Toruniu, programów: „Bezpieczne Bydgoskie”, „Orlik dla Bydgoskiego Przedmieścia”, twórca projektu „Fabryka inicjatyw”, współtwórca Regulaminu Konsultacji Społecznych. W Radzie Miasta Torunia przewodniczył Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej.

prof. Tomasz Brzezicki, prof. UMK

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego UMK, radca prawny, w latach 2001-2014 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych.

Tatiana Tymosiewicz

Prawniczka, wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, główna specjalistka GDDKiA i CPK Sp. z o.o., współautorka rozwiązań prawnych w zakresie planowania przestrzennego, inwestycji, gospodarki nieruchomościami, ochrony krajobrazu, środowiska, przyrody, prawa wodnego oraz zamówień publicznych.

dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Radca prawny, od kilkunastu lat reprezentuje administrację w sądach administracyjnych, specjalizuje się w procesie inwestycyjno-budowlanym, współautorka komentarzy do ustaw.

Filip Sokołowski

Urbanista, specjalizuje się w urbanistycznej obsłudze projektów OZE, wieloletni twórca serwisu urbanistyka.info, właściciel Fabryki Przestrzeni oraz Ubran Consulting, autor licznych artykułów i komentarzy na temat planowania przestrzennego i OZE.

Jakub Makarewicz

Urbanista, specjalista ochrony środowiska, ekspert w zakresie systemów informacji przestrzennej, autor i współautor opracowań, ekspertyz i publikacji, twórca koncepcji wdrożeniowych, kierownik projektów, współwłaściciel spółki Geofabryka Sp. z o.o.

Grzegorz Górniak

Geoinformatyk, kierownik projektów, specjalista przetwarzania geodezyjnych i branżowych baz danych przestrzennych dla administracji i przedsiębiorstw, wdrożeniowiec voxly.pl.

Karol Tomczyk

Geoinformatyk, kierownik zespołu wsparcia voxly.pl, specjalista przetwarzania danych przestrzennych aktów planowania.

dr Tomasz Giętkowski

Geoinfomatyk, analityk systemowy, projektant aplikacji voxly.pl, ekspert w zakresie systemów informacji przestrzennej, autor i współautor opracowań naukowych i użytkowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, współwłaściciel spółki Geofabryka Sp. z o.o.