Warsztaty | Dane i narzędzia w planowaniu przestrzennym | Jesień 2023

Co zyskasz dzięki warsztatom?

Umiejętność posługiwania się narzędziami cyfrowymi w procesie kształtowania przestrzeni staje się kluczowa. Zapraszamy na cykl szkoleń towarzyszących konferencji PLan23, obejmujących niezbędną teorię i praktyczne ćwiczenia, które pozwolą na zrozumienie i wykorzystanie potencjału danych oraz technologii ich przetwarzania i udostępniania.

Terminy poniżej

11:30 - 12:30

on-line

Program warsztatów

Wprowadzenie do projektowania obiektowego w QGIS

Cykl trzech szkoleń w terminach: wtorek 28 listopada, czwartek 30 listopada, wtorek 5 grudnia

Między CAD a GIS
Podstawowe cechy aplikacji GIS
Zarządzanie danymi w QGIS (właściwości projektu, warstwy, wtyczki, stylizacja warstw, etykietowanie)
Źródła i formaty danych (import DXF, GML, usługi WFS)
Atrybuty
Analizy przestrzenne
Edycja w QGIS – tworzenie obiektów APP (obszary terenów, linie zabudowy itp.)
Wydruki

Geoankiety jako narzędzie konsultacji społecznych

czwartek 7 grudnia 2023

Cechy dobrej geoankiety
Przykłady zastosowań
Tworzenie i publikacja geoankiet w Voxly

Dane źródłowe w przygotowaniu aktów planowania

wtorek 12  grudnia 2023

W jednogodzinnym szkoleniu uczestnicy poznają, jak w QGIS przekształcać dane z formatów DXF i DGN do GML, kluczowego w planowaniu przestrzennym. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do QGIS i GML, metody konwersji z zachowaniem integralności danych, praktyczne zastosowanie GML, zarządzanie danymi GML w QGIS (w tym stylizację i etykietowanie), oraz kończy się praktycznymi ćwiczeniami i sesją Q&A. Szkolenie łączy interaktywne prezentacje z demonstracjami na żywo, skupiając się na efektywnym wykorzystaniu GML w procesach planistycznych.

Tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania

wtorek 14  grudnia 2023

Jednym z elementów pracy ze Zbiorami Aktów Planowania Przestrzennego jest ich aktualizacja. Na spotkaniu przypomnimy zakres informacji gromadzonych w danych przestrzennych aktów, przedstawimy scenariusze ich zmian, reguły właściwego zarządzania zbiorem i jego rezultaty.