PLan23 | Planowanie przestrzenne w praktyce

logo plan23.pl

GIS'owe kawki

“GIS’owe kawki” to cotygodniowe spotkania związane z tematyką aplikacji GIS i przetwarzaniem danych przestrzennych. Odbywają się zazwyczaj w czwartki, pomiędzy godzinami 10:00 a 12:00. Uczestnictwo w kawkach jest darmowe.

tgktgg2

Szkolenie prowadzą:
Tomasz Giętkowski, Karol Tomczyk, Grzegorz Górniak

Co zyskasz dzięki spotkaniom?

Umiejętność posługiwania się narzędziami cyfrowymi w procesie kształtowania przestrzeni staje się kluczowa. GIS’owe kawki – to cykl darmowych warsztatów, obejmujących niezbędną teorię i praktyczne ćwiczenia, które pozwolą zrozumieć i wykorzystać potencjał technologii przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych.

Zrozumienie danych, praca w aplikacjach GIS, analiza i tworzenie danych przestrzennych, wykorzystanie danych z różnych źródeł – to tematy GIS’owych spotkań przy kawie.

Tematyka nadchodząych kawek

28,30 listopada
5, 7, 12 i 14 grudnia

Kawki w dni wymienione powyżej są połączone z warsztatami konferencji PLan23. Zaczynają się wyjątkowo o godz. 11:30. Szczegółowy program dostępny jest jest tutaj

28 grudnia

Mapa granic przystąpienia w kwadrans

Wybrane spotkania na YouTube

 1. Wtyczki – czyli wielka rola społeczności użytkowników w rozwoju QGIS
 2. Jak podłączyć podkłady, OSM, ortofotomapa, działki …– czyli o źródłach danych
 3. Zarządzanie warstwą
 4. Stylizacja i etykietowanie danych
 5. Przygotowanie kompozycji i generowanie mapy np. do pliku PDF

 

Uczestnicy spotkania uzyskają umiejętności zarządzania danymi (podłączania danych z różnych źródeł, filtrowania, etykietowania) oraz przygotowania prostego wydruku.

Od danych do pierwszego wydruku w QGIS

Uruchom konsultacje społeczne on-line!
Przyjmowanie wniosków i uwag, geoankiety, transmisje z dyskusji.

Porozmawiaj z doświadczonym konsultantem!

Podstawy edycji cz. 1 - wielki krok w pracy z QGIS

 1. Selekcja i tworzenie warstw z innych zbiorów
 2. Warstwy jako pochodne analiz przestrzennych
 3. Warstwy jako wyniki pomiarów w terenie
 4. Dlaczego ważne jest, aby topologia przyciągała

 

Uczestnicy spotkania uzyskają umiejętności tworzenia danych obiektów wektorowych na podstawie różnych źródeł oraz opisywania ich atrybutami.

Tematy innych spotkań

Podstawy edycji cz. 2 - wielki krok w pracy z QGIS

Łączenie/dzielenie obiektów, Manipulacja wierzchołkami, Trasowanie, Wektoryzacja – pozyskiwanie obiektów poligonowych z map i zdjęć lotniczych.

Weryfikacja danych planistycznych w QGIS

Podczas spotkania omawiamy praktyczne aspekty kontroli danych, jakie mogą okazać się niezbędne w ocenie ich przydatności do dalszych prac.

Rastry w QGIS

Właściwości rastrów, Stylistyka rastrów (m.in. przezroczystość, przenikanie z innymi warstwami), Georeferencja (kalibrowanie, rektyfikacja), Generowanie rastrów z projektu QGIS

Stylizacja warstw wektorowych w QGIS

Rodzaje stylizacji, Budowanie symbolu, Metody stylizacji na podstawie atrybutu, Podczas tego szkolenia dowiesz się, w jaki sposób przygotować odpowiedni styl dla warstwy wektorowej (symbole, kolory, wypełnienie)

Stylizacja i etykietowanie a wydruk w QGIS

Style złożone z kilku kolorów, Etykiety, Styl a skala mapy, Styl a wydruk

Operacje na tabeli atrybutów

Rodzaje atrybutów, Dodawanie nowego pola atrybutów, Tworzenie nowych atrybutów na podstawie formuł, Porządkowanie tabeli atrybutów

Zapisz się na GIS'owe kawki

Po zapisaniu się na GIS’ową kawkę będą Państwo otrzymywać informacje o tematach i terminach spotkań wraz z linkiem do połączenia online. Powiadomienia o kawkach są niezależne od wysyłanych dwa razy w miesiącu newsletterów.

                          

  Rezygnacja z powiadomień