PLan23 | Planowanie przestrzenne w praktyce

logo_web_small_1

qGISowe kawki
darmowe szkolenia z QGIS

tgktgg2
Szkolenie prowadzą: Tomasz Giętkowski, Karol Tomczyk, Grzegorz Górniak

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Umiejętność posługiwania się narzędziami cyfrowymi w procesie kształtowania przestrzeni staje się kluczowa. qGISowe piątki – to cykl darmowych szkoleń, obejmujących niezbędną teorię i praktyczne ćwiczenia, które pozwolą na zrozumienie i wykorzystanie potencjału technologii przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych.

Zrozumienie danych, praca w QGIS, analiza danych od wykonawców, tworzenie załączników do uchwał o przystąpieniu, wykorzystanie danych baz geodezyjnych i innych dostępnych zbiorów – to tematy, od których zaczniemy przygodę z QGIS.

Tematyka szkoleń

Wprowadzenie do QGIS

 1. Czym jest QGIS
 2. Istota danych przestrzennych
 3. Dane wektorowe i rastrowe
 4. Shrek a QGIS
 5. Wszystkim rządzi układ
 6. Projekt, stylizacja, symbolika, etykiety i inne ciekawe terminy w praktyce

 

To godzinne wprowadzenie pozwoli zapoznać się z zupełnie podstawowymi zasadami, jakie obowiązują w pracy z danymi przestrzennymi. Jest przeznaczone dla każdego, kto chce uporządkować wiedzę lub zacząć pracę w QGIS.

Od danych do pierwszego wydruku w QGIS

 1. Wtyczki – czyli wielka rola społeczności użytkowników w rozwoju QGIS
 2. Jak podłączyć podkłady, OSM, ortofotomapa, działki …– czyli o źródłach danych
 3. Zarządzanie warstwą
 4. Stylizacja i etykietowanie danych
 5. Przygotowanie kompozycji i generowanie mapy np. do pliku PDF

 

Uczestnicy spotkania uzyskają umiejętności zarządzania danymi (podłączania danych z różnych źródeł, filtrowania, etykietowania) oraz przygotowania prostego wydruku.

voxly-white

Uruchom konsultacje społeczne on-line!
Przyjmowanie wniosków i uwag, geoankiety, transmisje z dyskusji.

Porozmawiaj z doświadczonym konsultantem!

Podstawy edycji cz. 1 - wielki krok w pracy z QGIS

 1. Selekcja i tworzenie warstw z innych zbiorów
 2. Warstwy jako pochodne analiz przestrzennych
 3. Warstwy jako wyniki pomiarów w terenie
 4. Dlaczego ważne jest, aby topologia przyciągała

 

Uczestnicy spotkania uzyskają umiejętności tworzenia danych obiektów wektorowych na podstawie różnych źródeł oraz opisywania ich atrybutami.

Podstawy edycji cz. 2 - wielki krok w pracy z QGIS

 1. Łączenie/dzielenie obiektów
 2. Manipulacja wierzchołkami
 3. Trasowanie

 

Wektoryzacja – pozyskiwanie obiektów poligonowych z map i zdjęć lotniczych. Uczestnicy spotkania uzyskają umiejętności tworzenia poprawnych topologicznie poligonowych obiektów wektorowych.

Weryfikacja danych planistycznych w QGIS

Podczas spotkania opowiemy o praktycznych aspektach kontroli danych, jakie mogą okazać się niezbędne w ocenie ich przydatności  do dalszych prac. 

Rastry w QGIS

 1. Właściwości rastrów
 2. Stylistyka rastrów (m.in. przezroczystość, przenikanie z innymi warstwami)
 3. Georeferencja (kalibrowanie, rektyfikacja)
 4. Generowanie rastrów z projektu QGIS

 

Podczas tego szkolenia dowiesz się czym są rastry, jakie są formaty ich zapisu, wymagania techniczne i najczęściej popełniane błędy przy ich tworzeniu. Nauczysz się także wyświetlania i zarządzania warstwami rastrowymi w QGIS.

Stylizacja warstw wektorowych w QGIS

 1. Rodzaje stylizacji
 2. Budowanie symbolu
 3. Etykiety
 4. Styl a skala mapy
 5. Styl a wydruk

Podczas tego szkolenia dowiesz się, w jaki sposób przygotować odpowiedni styl dla warstwy wektorowej (symbole, kolory, wypełnienie), a następnie wykorzystać go odpowiednio na wydruku i podczas wyświetlania danych w różnych skalach.

Zapisy na szkolenia

Szkolenia odbywają się 2 do 3 razy w miesiącu w wybrane dni, w godzinach przed popołudniowych. Daty podawane są najpóźniej z wyprzedzeniem tygodniowym. Po zapisaniu się na jedno ze spotkań cyklu lub do powiadomień o szkoleniach będą Państwo otrzymywać informacje o terminach pozostałych szkoleń wraz z linkiem do połączenia online.

  Wybierz szkolenie